Selecteer een pagina

Moust Beschermingsbewind

Financiële zorgverlening

Beschermingsbewind

Kunt u uw financiën, om wat voor reden dan ook, niet meer overzien? Of is er iemand in uw omgeving die niet of niet meer in staat is om zijn / haar financiën zelf te beheren? Dan kan bewindvoering een goede oplossing zijn.

Veel mensen ervaren onrust door het niet op orde hebben van hun financiën. Onder bewind gesteld worden kan dan rust in uw leven brengen en de mogelijkheid bieden om u te richten op andere levensgebieden, waardoor u ook in de maatschappij beter mee kunt draaien.

Moust Beschermingsbewind heeft oog voor het geheel rondom betrokkene en zal binnen de kaders van het beschermingsbewind op een menswaardige wijze zorgdragen voor een juist beheer van geld en goederen.

 • Persoonlijke en klantgericht aanpak
 • Zorgvuldig en betrouwbaar beheer
 • Open communicatie
 • Heldere werkafspraken
 • Verder kijken dan alleen de financiële situatie

Kortom, bent u voor uzelf – of voor iemand in uw omgeving – op zoek naar betrouwbaar en persoonlijk beschermingsbewind? Ik sta graag voor u klaar!

Wat is beschermingsbewind?

Lees meer

Beschermingsbewind, ook wel bewind of onder bewindstelling genoemd, is een manier om iemand te helpen zijn of haar financiële situatie onder controle te krijgen. De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de klant. Dat wil zeggen dat de bewindvoerder voortaan de belangrijkste beslissingen maakt op financieel gebied. Omdat dit best ingrijpend kan zijn, wordt het beschermingsbewind altijd via de rechtbank uitgesproken. De bewindvoerder moet ook verantwoording afleggen aan de rechtbank, ter bescherming van de klant.

Voor wie is het geschikt?

Lees meer

Er zijn diverse redenen om beschermingsbewind aan te vragen. Veel voorkomende redenen zijn:

 • Psychische of lichamelijke problemen
 • Verstandelijke beperking
 • (Problematische) schulden
 • Dementie / Alzheimer
 • Verslavingen

Er zijn natuurlijk ook andere redenen of een combinatie van redenen mogelijk.

Wie kan het aanvragen?

Lees meer

Beschermingsbewind kan bij de kantonrechter worden aangevraagd door:

 • Uzelf
 • Echtgenoot of partner
 • Degene die het gezag uitoefent als de betrokkene nog minderjarig is (bijv. de voogd)
 • Familie tot in de vierde graad (ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten)
 • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
 • De officier van justitie
 • Het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd.

De procedure van onderbewindstelling begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. De kantonrechter neemt het verzoek in behandeling. Bij het aanwijzen van een bewindvoerder moet de rechter de voorkeur geven aan de wens van degene die onder bewind wordt gesteld. U heeft dus zelf ook inspraak in de persoon die de bewindvoering voor u gaat doen. De rechter kan hier echter van afwijken als hier goede redenen voor zijn.

Wat is de werkwijze?

Lees meer

De werkwijze van beschermingsbewind kan globaal worden ingedeeld in de volgende stappen:

 • Kennismaking en intake
 • Aanvraag en uitspraak rechtbank
 • Opstartprocedure beschermingsbewind
 • Uitvoering bescheringsbewind

Een uitgebreide beschrijving van dit proces kunt u lezen op de pagina Werkwijze.

Hoe eindigt beschermingsbewind?

Lees meer

Omdat beschermingsbewind door de kantonrechter wordt uitgesproken, is dit niet zomaar te beëindigen. De rechtbank moet deze maatregel altijd weer opheffen en brengt hier griffiekosten voor in rekening. Dit wordt gedaan als:

 • De periode is afgelopen waarvoor de kantonrechter de onderbewindstelling heeft uitgesproken
 • De klant zelf of met behulp van anderen zijn/haar belangen weer kan behartigen
 • De voortzetting van het bewind niet zinvol is
 • Er een andere bewindvoerder wordt aangesteld
 • Het beschermingsbewind wordt vervangen door curatele
 • De klant of de bewindvoerder overlijdt

Als de beëindiging van het beschermingsbewind door de kantonrechter is goedgekeurd, moet de bewindvoerder nog extra werkzaamheden uitvoeren om het dossier af te ronden. Zo moet de bewindvoerder ook nu weer alle instanties op de hoogte stellen en moet hij adreswijzigingen versturen. Daarnaast moet de bewindvoerder een eindrekening en verantwoording opmaken. Bij de beëindiging van het bewind worden daarom afsluitkosten in rekening gebracht.

Postadres

Postbus 1042, 6160 BA Geleen

Telefoon

085 – 0043221

Realisatie website: Schreuders ICT Services