Selecteer een pagina

Tarieven

De tarieven voor professionele bewindvoerders zijn vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
In beginsel komen de kosten voor rekening van cliënt. Afhankelijk van uw inkomsten, persoonlijke situatie en de gemeente waar u woonachtig bent, bestaat er vaak recht op bijzondere bijstand. In dat geval vergoedt de gemeente uw kosten voor beschermingsbewind. Indien u recht op heeft deze vergoeding, zal Moust Beschermingsbewind de aanvraag bij de gemeente voor u verzorgen.

Tarieven (incl. BTW) geldend voor 2024

Eenpersoons
huishouden

Meerpersoons
huishouden

Intakekosten

€ 751,41

€ 901,45

Maandelijkse kosten zonder schulden

€ 133,10

€ 159,52

Maandelijkse kosten met schulden

€ 172,12

€ 206,51

Uurtarief extra werkzaamheden

€ 93,90

€ 93,90

Qua kosten wordt er onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens en tussen reguliere- en schuldendossiers. Daarnaast kan er sprake zijn van noodzakelijke extra werkzaamheden. Te denken valt hierbij aan het regelen van een ontruiming, verhuizing of bij het einde van een bewind het opstellen van de rekening en verantwoording. Deze werkzaamheden worden pas gefactureerd na voorafgaande toestemming van de kantonrechter.
Een overzicht van de tarieven vindt u op de website van branchevereniging Horus.

Postadres

Postbus 1042, 6160 BA Geleen

Telefoon

085 – 0043221

Realisatie website: Schreuders ICT Services