Selecteer een pagina

Werkwijze

Aanvraag en uitspraak

Na het intakegesprek tekent de bewindvoerder een bereidverklaring, waarin hij aangeeft dat hij bereid is om tot bewindvoerder te worden benoemd. Vervolgens stuurt de bewindvoerder deze samen met het aanmeldingsformulier en alle andere benodigde stukken naar de rechtbank.

De kantonrechter zal het verzoek in behandeling nemen. Op de zitting vraagt de kantonrechter de cliënt en de bewindvoerder om hun mening. Ook de partner en de familieleden van de klant kunnen worden opgeroepen. Als zij in het aanmeldingsformulier al hebben aangegeven dat zij het eens zijn met de onderbewindstelling, zal dit meestal niet worden gedaan. Wanneer de klant niet vrijwillig onder bewind gaat, kunnen de aanbevelingen van familie en van hulpverleners of behandelaars doorslaggevend zijn. Op basis van alle informatie uit het aanmeldingsformulier en de zitting zal de kantonrechter de onderbewindstelling al dan niet uitspreken.

Aan de behandeling van de aanvraag zijn kosten verbonden, zogenaamde griffierechten.

Postadres

Postbus 1042, 6160 BA Geleen

Telefoon

085 – 0043221

Realisatie website: Schreuders ICT Services