Selecteer een pagina

Werkwijze

Opstartprocedure beschermingsbewind

Na het uitspreken van de onderbewindstelling, begint de opstartprocedure. Als het beschermingsbewind wegens verkwisting of problematische schulden is uitgesproken, wordt het bewind gepubliceerd in het centraal curatele- en bewindregister van de rechtbank (CCBR). Bij een beschermingsbewind dat is uitgesproken wegens lichamelijke of geestelijke toestand hoeft dit alleen wanneer de kantonrechter dit uitdrukkelijk heeft bepaald.

Zodra Moust Beschermingsbewind de beschikking van de rechtbank heeft ontvangen, kunnen de bankrekeningen worden geopend. De volgende rekeningen worden voor u geopend:

  • Leefgeld rekening: u krijgt een eigen bankrekening. Op deze rekening wordt wekelijks een standaard bedrag aan leefgeld gestort vanaf de beheerrekening. Over deze rekening heeft u de volledige beschikking. De rekening voor het leefgeld mag niet rood staan. Ook is er geen mogelijkheid tot internetbankieren of het betalen van (automatische) incasso’s vanaf deze rekening.
  • Lopende rekening: hier komt uw inkomen op binnen en worden uw vaste lasten vanaf betaald.
  • Spaarrekening: naast de leefgeld- en de lopende rekening, krijgt u eventueel ook een spaarrekening. Op deze rekening worden indien mogelijk reserves opgebouwd voor onvoorziene uitgaven.

Wanneer de rekeningen zijn geopend, meldt de bewindvoerder aan alle instanties waar cliënt mee te maken heeft of zal hebben dat er beschermingsbewind is uitgesproken. Deze instanties weten nu dat de bewindvoerder de financiële belangen van cliënt behartigt. Zij kunnen zich dan voortaan richten tot Moust Beschermingsbewind.

Tevens moet de bewindvoerder binnen drie maanden na aanvang bewind een boedelbeschrijving opsturen naar de rechtbank. In deze boedelbeschrijving staat exact beschreven wat de financiële situatie van cliënt is bij aanvang van het beschermingsbewind. Dit is het uitgangspunt van de werkzaamheden van de bewindvoerder.

Postadres

Postbus 1042, 6160 BA Geleen

Telefoon

085 – 0043221

Realisatie website: Schreuders ICT Services