Selecteer een pagina

Werkwijze

Uitvoering beschermingsbewind

De bewindvoerder zal de volgende taken voor u uitvoeren:

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • Opstellen van een budgetplan
 • Informatie inwinnen en/of gegevens wijzigen bij diverse relevante instanties
 • Aanvragen van bijzondere bijstand
 • Aanvragen van toeslagen
 • Controleren eigen bijdrage AWBZ
 • Aanpassen van beslagvrije voet indien er beslag ligt op inkomsten
 • Aanvragen van kwijtscheldingen
 • Treffen van betalingsregelingen
 • Aflossen van uw schulden, indien mogelijk
 • Aanvragen schuldenregeling of schuldsanering, indien mogelijk
 • Belastingaangifte doen
 • Informeren en adviseren bij juridische zaken
 • Eventueel regelen verzekeringen
 • Aanbieden van een telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen)
 • Verantwoording afleggen bij de kantonrechter d.m.v. de rekening en verantwoording

Om cliënt inzicht te geven in zijn inkomsten en uitgaven wordt er jaarlijks een budgetplan opgesteld. In dit budgetplan staat hoeveel geld er nog te besteden is en of er nog schulden openstaan. Indien er schulden of betalingsachterstanden zijn, maakt de bewindvoerder een plan om die af te betalen. Cliënt kan tevens aangeven bepaalde uitgaven stop te willen zetten of juist nieuwe uitgaven te willen doen, mits er voldoende ruimte is binnen het budgetplan.

Moust Beschermingsbewind legt tevens jaarlijks, middels een rekening en verantwoording, verantwoording af aan de rechtbank.

Naast het budgetplan en de jaarlijkse rekening en verantwoording biedt Moust Beschermingsbewind cliënt ook mogelijkheden om het hele jaar door inzicht te krijgen in zijn/haar financiën.

Daarnaast kan er sprake zijn van noodzakelijke extra werkzaamheden. Te denken valt hierbij aan het regelen van een ontruiming, verhuizing, ingewikkeld nalatenschap of bij het einde van een bewind het opstellen van de rekening en verantwoording. Deze werkzaamheden worden pas gefactureerd na voorafgaande toestemming van de kantonrechter.

Voor een goed bewind wordt cliënt geacht een aantal zaken zelf te regelen. Zo moet cliënt alle zakelijke post die hij/zij ontvangt zo snel mogelijk doorsturen naar Moust Beschermingsbewind om extra kosten te voorkomen. Vooral in de opstartperiode is dit belangrijk, omdat instanties dan nog niet op de hoogte zijn van de onderbewindstelling. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inkomen in de vorm van loon of een uitkering.

Postadres

Postbus 1042, 6160 BA Geleen

Telefoon

085 – 0043221

Realisatie website: Schreuders ICT Services